คุณสมบัติเครื่อง

  • เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าชนิดแรงดันคงที่สองระดับ โดยใช้ร่วมกับหน้ากากช่วยหายใจ
  • เลือกโหมดการทำงานได้ 4 โหมด คือ CPAP, Spontaneous, Spontaneous/Timed, Timed
  • มีเครื่องทำความชื้นในตัว (Integrated heated humidifier)
  • สามารถแสดง และปรับการตั้งค่าต่างๆ ในขณะเปิดใช้งานเครื่องได้
  • สามารถดูข้อมูลการใช้งานจากหน้าจอเครื่อง หรือโหลดข้อมูลจาก SD Card มายังคอมพิวเตอร์ได้

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ติดต่อเรา

บริษัท โปรแคร์ เมดิคอล จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 53/421 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02-961 0290