คุณสมบัติเครื่อง

  • เครื่องสามารถปรับแรงดันได้โดยใช้ร่วมกับ หน้ากากช่วยหายใจและท่อส่งลม
  • เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าพร้อมเครื่องทำความชื้นภายใน (Built-in Heated Humidifier)
  • สามารถดูข้อมูลการใช้งานเบื้องต้น รวมถึงค่า AHI ได้จากบนหน้าจอเครื่อง
  • มีระบบบันทึกข้อมูลการใช้งาน แสดงค่าต่างๆ โดยสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก SD card ผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์หรือจากการสแกน QR Code บนหน้าจอเครื่องผ่าน APP บนมือถือได้เพื่อความสะดวกและสามารถติดตามผลการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ติดต่อเรา

บริษัท โปรแคร์ เมดิคอล จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 53/421 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02-961 0290