คุณสมบัติเครื่อง

  • สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก (ตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป)
  • สามารถปรับตั้งอัตราการไหล (Flow)ของอากาศได้ตั้งแต่ 2-80 l/min
  • มีโหมดการทำงาน 2 โหมด คือ Hflow และ Lflow

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ติดต่อเรา

บริษัท โปรแคร์ เมดิคอล จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 53/421 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02-961 0290