คุณสมบัติเครื่อง

  • มีโหมดการทำงาน 6 โหมด คือ PCV, APCV, PSV, PSV-S, CPAP, P-SIMV
  • มีแบตเตอรี่ภายในตัวใช้งานได้สูงสุด 3.20 ชั่วโมง
  • มีการแจ้งเตือนในรูปแบบเสียง สัญลักษณ์ข้อความ และไฟแจ้งเตือน โดยแบ่งสีตามความรุนแรงของการแจ้งเตือน

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ติดต่อเรา

บริษัท โปรแคร์ เมดิคอล จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 53/421 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02-961 0290