ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ ณ โรงพยาบาลราชบุรี

 ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ ณ โรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 9 ก.ค. 2563  ตัวแทนจากบริษัทโปรแคร์ เมดิคอล จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ Home Ventilator แบรนด์ Lowenstein จำนวน 10 เครื่อง ณ โรงพยาบาลราชบุรี