ร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์

 ร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์

บริษัท โปรแคร์ เมดิคอล จำกัด ร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์ จัดโดย สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 ณ อายัทอบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 12 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์