เรื่องเล่าข้างเตียง

 เรื่องเล่าข้างเตียง
บริษัทโปรแคร์ เมดิคอล จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน เผยแพร่ เรื่องราวดีๆ สู่สังคม โดยร่วมบริจาคสมทบทุน จัดพิมพ์ หนังสือ เรื่องเล่าข้างเตียงเนื้อหาในหนังสือ เรื่องเล่าข้างเตียง เป็นเรื่องราวที่ ผู้เขียนอยากบอกให้คนทั่วไปได้รู้จักหน่วยเยี่ยมบ้าน หรือ คนที่รู้จักอยู่แล้ว ได้เข้าใจถึงการทำงาน ความรู้สึกภาคภูมิใจ การตั้งใจและการใส่ใจ ของบุคลากรทุกคน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงญาติหรือคนรัก คนที่ค่อยห่วงใย ผู้ป่วยเอง ได้มีความสุขเล็กๆ เพื่อเป็นกำลังใจ ต่อสู้กับโรคร้าย หรือสิ่งที่กำลัง ประสบ พบเจอกันอยู่ตอนนี้ ผ่านตัวหนังสือออกมาเรื่องราว ในหนังสือ จะแบ่งออกเป็นประสบการณ์ของผู้เขียนแต่ละคน ซึ่งก็เป็นนางพยาบาล และ บุรุษพยาบาล ที่ได้สัมผัส กับผู้ป่วย ที่สร้างความทรงจำ และความประทับใจแก่พวกเค้าร่วมไปถึงเป็นการกล่าวขอบคุณประสบการณ์ดีๆ ที่พวกเค้าได้รับ

Leave a Reply