Category : คลังความรู้

บริการหลังการขายของบริษัทโปรแคร์ เมดิคอล

ในกรณีที่ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) ไปจากทางบริษัท เรามีนโยบายและบริการหลังการขายดังนี้   เงื่อนไขในการรับประกัน รับประกันอะไหล่เฉพาะตัวเครื่องมือแพทย์แต่ละประเภท (เครื่อง CPAP และ Auto CPAP รับประกัน 3 ปี, เครื่อง BIPAP รับประกัน 2 ปี) เพราะฉะนั้นจึงไม่หมายรวมถึงหน้ากาก ท่อ อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น แผ่นกรองอากาศ เป็นต้น เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน การขอรับประกันเกิดขึ้นจากการตกลงทำวัญญาระหว่างผู้ซื้อและห้างร้าน/ผู้ขาย นอกเหนือเงื่อนไขของบริษัท การซ่อมแซมที่เกิดจากผู้ที่บริษัท ไม่ได้มอบอำนาจให้เป็นตัวแทนในการซ่อม หรือไม่ได้ใช้อะไหล่แท้ หรือวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท ความเสียหายอันเกิดจากการเก็บและใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามความเหมาะสม เช่น การที่น้ำเข้าเครื่อง ความเสียหายอันเกิดจากระบบหรือแรงดันกระแสไฟฟ้า ไม่ถูกต้องกับระบบที่ออกแบบไว้ หมายรวมถึงความไม่สม่ำเสมอจากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย ความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ เช่น ทำเครื่องตกหรือแตกเสียหาย ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ทะเลาะวิวาท การจลาจล สงคราม หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์ต่างๆเข้าไปทำความเสียหาย การข้อรับบริการ แจ้งซ่อม หรือตรวจเช็คประกัน โปรดติดต่อ call […]readmore .

เรื่องเล่าข้างเตียง

บริษัทโปรแคร์ เมดิคอล จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน เผยแพร่ เรื่องราวดีๆ สู่สังคม โดยร่วมบริจาคสมทบทุน จัดพิมพ์ หนังสือ เรื่องเล่าข้างเตียงเนื้อหาในหนังสือ เรื่องเล่าข้างเตียง เป็นเรื่องราวที่ ผู้เขียนอยากบอกให้คนทั่วไปได้รู้จักหน่วยเยี่ยมบ้าน หรือ คนที่รู้จักอยู่แล้ว ได้เข้าใจถึงการทำงาน ความรู้สึกภาคภูมิใจ การตั้งใจและการใส่ใจ ของบุคลากรทุกคน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงญาติหรือคนรัก คนที่ค่อยห่วงใย ผู้ป่วยเอง ได้มีความสุขเล็กๆ เพื่อเป็นกำลังใจ ต่อสู้กับโรคร้าย หรือสิ่งที่กำลัง ประสบ พบเจอกันอยู่ตอนนี้ ผ่านตัวหนังสือออกมาเรื่องราว ในหนังสือ จะแบ่งออกเป็นประสบการณ์ของผู้เขียนแต่ละคน ซึ่งก็เป็นนางพยาบาล และ บุรุษพยาบาล ที่ได้สัมผัส กับผู้ป่วย ที่สร้างความทรงจำ และความประทับใจแก่พวกเค้าร่วมไปถึงเป็นการกล่าวขอบคุณประสบการณ์ดีๆ ที่พวกเค้าได้รับreadmore .