Prisma Vent

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก 2 ระดับ (BiPAP) ยี่ห้อ Lowenstein รุ่น Prisma Vent 30c/ VENT 40 ใช้ได้กับผู้ป่วยทั้งแบบใส่หน้ากาก และเจาะคอ ใช้ได้กับเด็กเล็กน้ำหนัก 10 กก. ขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ โหมดการใช้งาน CPAP,…