บริการหลังการขายของบริษัทโปรแคร์ เมดิคอล

 บริการหลังการขายของบริษัทโปรแคร์ เมดิคอล

ในกรณีที่ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) ไปจากทางบริษัท

เรามีนโยบายและบริการหลังการขายดังนี้

 

เงื่อนไขในการรับประกัน

 1. รับประกันอะไหล่เฉพาะตัวเครื่องมือแพทย์แต่ละประเภท (เครื่อง CPAP และ Auto CPAP รับประกัน 3 ปี, เครื่อง BIPAP รับประกัน 2 ปี) เพราะฉะนั้นจึงไม่หมายรวมถึงหน้ากาก ท่อ อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น แผ่นกรองอากาศ เป็นต้น
 2. เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
  • การขอรับประกันเกิดขึ้นจากการตกลงทำวัญญาระหว่างผู้ซื้อและห้างร้าน/ผู้ขาย นอกเหนือเงื่อนไขของบริษัท
  • การซ่อมแซมที่เกิดจากผู้ที่บริษัท ไม่ได้มอบอำนาจให้เป็นตัวแทนในการซ่อม หรือไม่ได้ใช้อะไหล่แท้ หรือวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท
  • ความเสียหายอันเกิดจากการเก็บและใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามความเหมาะสม เช่น การที่น้ำเข้าเครื่อง
  • ความเสียหายอันเกิดจากระบบหรือแรงดันกระแสไฟฟ้า ไม่ถูกต้องกับระบบที่ออกแบบไว้ หมายรวมถึงความไม่สม่ำเสมอจากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย
  • ความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ เช่น ทำเครื่องตกหรือแตกเสียหาย
  • ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ทะเลาะวิวาท การจลาจล สงคราม หรืออุบัติเหตุอื่นๆ
  • ความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์ต่างๆเข้าไปทำความเสียหาย
 3. การข้อรับบริการ แจ้งซ่อม หรือตรวจเช็คประกัน โปรดติดต่อ call center วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 ที่เบอร์ 02-961-0290

การดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

1. เครื่องช่วยหายใจ และกระป๋องน้ำทำความชื้น :

 • ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆในการเช็ดทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องเท่านั้น
 • กระป๋องน้ำทำความชื้นสามารถล้างกับน้ำสบู่อ่อนๆตามปกติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เสร็จแล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่ม

2. แผ่นกรองอากาศ

 • ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ ทุกๆ 1-3 เดือน

3. กรณีคนไข้ใช้อุปกรณ์แบบหน้ากาก :

 • ใช้น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน หรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนในการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งท่อช่วยหายใจ หน้ากาก และกระป๋องน้ำทำความชื้น โดยควรทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง และผึ่งให้แห้งในที่ร่มเท่านั้น
 • ถ้าหากมีคราบมันติดอยู่บริเวณที่หน้ากากสัมผัสกับใบหน้า อาจใช้ทิชชู่เปียกซับทำความสะอาดซิลิโคนทุกคืนก่อนใช้งานหรือตามความเหมาะสม

4. กรณีคนไข้ใช้อุปกรณ์แบบเจาะคอ :

 • อุปกรณ์ทั้งหมด ได้แก่ ท่อช่วยหายใจ ชุดเจาะคอ และกระป๋องน้ำ ควรส่งทำความสะอาดด้วยวิธีการอบฆ่าเชื้อ กับศูนย์ทำความสะอาดของโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้าน
 • ควรทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 2-3 ครั้ง

คลิปวิดิโอสอนการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่อง CPAP รุ่น RESmart G2S

 

ช่องทางติดต่อบริษัท

บริษัท โปรแคร์ เมดิคอล 218/343 อาคารเจนีวา ชั้น 21B ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-961-0290/ 084-099-7947/085-445-3323  www.procare.co.th

E-mail : service@procare.co.th