โรคระบบทางเดินหายใจ

บริษัทโปรแคร์ เมดิคอล จำกัด ร่วมออกบูทแสดงสินค้า ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ของสมาคมโรคระบบหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก “Better Care,Better Outcome for Common Pediatric Respiratory Diseases ” ระหว่างวันที่ 23-25…