เรื่องเล่าข้างเตียง

บริษัทโปรแคร์ เมดิคอล จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน เผยแพร่ เรื่องราวดีๆ สู่สังคม โดยร่วมบริจาคสมทบทุน จัดพิมพ์ หนังสือ เรื่องเล่าข้างเตียงเนื้อหาในหนังสือ เรื่องเล่าข้างเตียง เป็นเรื่องราวที่ ผู้เขียนอยากบอกให้คนทั่วไปได้รู้จักหน่วยเยี่ยมบ้าน หรือ คนที่รู้จักอยู่แล้ว ได้เข้าใจถึงการทำงาน ความรู้สึกภาคภูมิใจ การตั้งใจและการใส่ใจ ของบุคลากรทุกคน…